×

Služby

Montáž klimatizácie je vo väčšine prípadov dôležitejšia ako samotná klimatizácia. Amatérskou prípadne neodbornou montážou sa môže napáchať veľké škody. My, v KTW, máme odborne zdatných a kvalitne vyškolených pracovníkov, ktorí sú od prvého poradenstva pri voľbe správneho miesta montáže, až po odovzdanie respektíve následný servis klimatizácie pripravení vysvetliť Vám prečo je vhodnejšie namontovať vnútornú jednotku do 10 metrov od vonkajšej, či sa budú Vaši susedia sťažovať na hluk z vonkajšej jednotky alebo prečo trvá montáž niekedy 2 hodiny a inokedy 4 hodiny. 

Naši pracovníci sú vybavení špičkovými a značkovými zariadeniami od renomovaných spoločností ako sú napríklad Hilti alebo Rothenberger. Každý pracovník ma absolvovaný kurz pre prácu vo výškach a s pracovnými plošinami a k dispozícii máme taktiež profesionálne zariadenia pre prácu vo výškach.

Ponúknuť Vám vieme montáž s paušálnou cenou alebo tzv. individuálnu montáž. Pre montáž s paušálnou cenou musia byť splnené isté podmienky. V prípade, ak si vyberiete inú, ako základnú konzolu pre uchytenie vonkajšej jednotky alebo sa vo Vašej stene nachádza betón, k paušálnej cene sa pripočíta čiastka z cenníkovej ceny pre danú službu alebo produkt. 

Individuálnu montáž budeme pre Vás kalkulovať napríklad v prípade, ak sa k miestu montáže vonkajšej jednotky bude musieť privolať vysokozdvižná plošina alebo bude rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou viac ako 3 metre. 

Montáž klimatizačných jednotiek

Kompletná montáž sing-split klimatizácie s paušálnou cenou

Štandardná montáž single split zariadenia (jedna vnútorná a jedna vonkajšia jednotka) zahŕňa:

- 1-krát prieraz steny z tehly, vápenca, Ytongu, dreva. (Ak bude v stene betón, cena montáže sa navýši na základe cenovej ponuky. )
- základná konzola na uchytenie vonkajšej jednotky
- odvod kondenzátu kondenzačnou hadicou alebo PVC rúrou (tzv. pevný kondenz) samospádom z vnútornej jednotky do 3 metrov
- prepojovacie izolované medené potrubie 1/4" / 3/8" / 1/2"
- lišty pre vedenie prepojovacieho potrubia.
- montáž rozvodov chladu pomocou medeného potrubia
- rozvod komunikačných káblov, zakrytie káblov lištami
- elektrické napájanie a prepojenie zariadení so silovým káblom 3 x 1,5 CYSY do 5 metrov
- komunikačný kábel 4 alebo 5 x 1,5 CYKY medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou do 3 metrov
- uvedenie a spustenie zariadenia
- zaškolenie, vysvetlenie funkcií zariadenia podľa návodu na obsluhu
- odovzdanie protokolu

Montáž s paušálnou cenou môže byť realizovaná, ak bude vonkajšia jednotka montovaná na balkóne s priamym prístupom, do výšky max. 10m od zeme a na plochej streche. Cena montáže platí iba na území Slovenskej republiky. 

Individuálna montáž ( montáž na mieru )

V prípade, ak bude musieť byť pre odbornú a bezpečnú montáž použitá vysokozdvižná plošina, vybavenie pre prácu vo výškach alebo:

- bude použitá iná, ako základná konzola na udržanie vonkajšieho zariadenia 

- odvod kondenzátov dlhší ako 3 metre, elektrické napájanie dlhšie ako 5 metrov a rozvod chladu dlhší ako 3 metre

- sekanie do steny a zasadenie káblov do muriva 

- iné (napr. farba líšt) 

jedná sa o individuálnu montáž. Cenovú ponuku Vám po zadaní všetkých potrebných údajov rád vypracuje náš poradenský tím. 

Kontaktovať nás môžete tu

Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosť.

Hľadať znova

Produkt pridaný pre porovnanie ( nájdete ho vpravo hore - symbol s dvoma šípkami s číslom )