×

Vráťte vašej klíme zašlú slávu

Tu sa dozviete prečo, kedy, ako a za akú cenu by mali naši odborníci udržiavať Váš klimatizačný systém

Kúpili ste si klimatizáciu alebo plánujete jej kúpu?

Po inštalácii systému odborníkom, sa môžete oprieť a vychutnať si príjemný vzduch v miestnosti. Nezabudnite však, že klimatizačný systém musí byť pravidelne udržiavaný tak, aby fungoval čo najlepšie a aby fungoval správne po mnoho rokov tak, ako Vaše auto, kotol či lyže

  • Ako často musím nechať klimatizáciu servisovať?

    Odporúčame, aby ste klimatizáciu nechali opraviť aspoň raz ročne.

    Najlepší čas na to, aby ste si nechali klimatizovať, je jar, pred príchodom prvej veľkej vlny horúčav. Týmto spôsobom môžete nechať vopred opraviť prípadné chyby a zabrániť poruchám.


Prečo sú údržba a čistenie dôležité!

Trvalá prevádzka klimatizačného systému, napríklad v kanceláriách alebo v maloobchode, vedie prirodzene ku kontaminácii a opotrebovaniu rýchlejšie ako v prípade súkromného použitia. Doma používame klimatizáciu predsa len menej často ako ju používa nákupné stredisko

Napriek tomu, aj v domácich klimatizačných zariadeniach vznikajú rôzne zdroje nečistôt, ktoré môžu spôsobiť nepríjemnosti. Vzduchové filtre vnútorných jednotiek sú obzvlášť namáhané v miestnostiach, ako je kuchyňa, alebo keď sa v miestnosti fajčí.

Údržba KTW vždy zahŕňa tieto práce

#1
Vykonanie skúšky tesnosti
#2
Čistenie vonkajšej jednotky
#3
Čistenie a dezinfekcia odtoku kondenzátu
#4
Čistenie a dezinfekcia filtra vnútornej jednotky
#5
Čistenie výparníka dezinfekčným prostriedkom
#6
Diagnostika
#7
Vizuálna kontrola všetkých elektrických pripojení
#8
Vizuálna kontrola všetkých chladiacich pripojení
#9
Kontrola a podľa potreby úprava nastavenia
#10
Kontrola funkcie
#11
Zápis do servis knihy
#12
Konzultácia

Aká je cena takéhoto servisu?

Svoju úlohu zohráva aj dostupnosť zariadení. Umiestnenie vonkajšej a vnútornej jednotky preto plánujeme s Vami, aby bola zaručená čo najrýchlejšia a najjednoduchšia nielen inštalácia, ale aj údržba.

Okrem dĺžky pracovného času závisia náklady na údržbu aj od akýchkoľvek ďalších nákladov na náhradné diely.. Pravidelná údržba udržuje nízke opotrebenie zariadení a tým aj celkové náklady na údržbu.

Klimatizačný systém znamená rôzne náklady. Závisí to napríklad od typu a veľkosti systému. Systém multi-split vyžaduje pre servisného technika prirodzene viac času ako systém single-split s jednou vnútornou jednotkou.

Ponuka servisných služieb od spoločnosti Klimatechnik Weiss s.r.o., je v plnom súlade so zákonmi č. 286/2009 Z. z. a č. 314/2012 Z. z. a taktiež v súlade so smernicami Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ respektíve 2018/844. 
Produkt pridaný pre porovnanie ( nájdete ho vpravo hore - symbol s dvoma šípkami s číslom )