×

Formaldehyd sa pridáva do mnoho výrobkov používaných v domácnosti, napriek tomu, že na etiketách sa s nimi nemusíme vôbec stretnúť. Existujú totiž skupiny konzervačných látok, ktoré formaldehyd uvoľňujú. Nájsť ho môžete v kozmetických výrobkoch - riasenkách, make-upoch, tekutých mydlách a podobne. 

Benzén je ďalším škodlivým plynom, o ktorom sa na etiketách nedočítame ale bežne sa nachádza v rozpúšťadlách, lepidlách a odmasťovačoch - teda prípravkoch, ktoré máme bežne pod umývadlom alebo v garáži

Produkt pridaný pre porovnanie ( nájdete ho vpravo hore - symbol s dvoma šípkami s číslom )