×

Servis single-split zariadenia zahŕňa:

 • Vykonanie skúšky tesnosti
 • Čistenie vonkajšej jednotky
 • Čistenie a dezinfekcia odtoku kondenzátu
 • Čistenie a dezinfekcia filtra vnútornej jednotky
 • Čistenie výparníka dezinfekčným prostriedkom
 • Diagnostika
 • Vizuálna kontrola všetkých elektrických pripojení
 • Kontrola a podľa potreby úprava nastavenia
 • Kontrola funkcie
 • Zápis do servis knihy
 • Konzultácia

Produkt pridaný pre porovnanie ( nájdete ho vpravo hore - symbol s dvoma šípkami s číslom )